STANDARDE

EN 12445 : 2001 -Usi pentru constructii industriale, comerciale si garaje. Siguranta in functionare a usilor cu actionare mecanica. Metode de incercare

Standardul stabileste metodele de încercare care se aplica unei usi sau porti

EN 12978 + A1 : 2009 -Usi si porti pentru spatii industriale, comerciale si pentru garaje. Dispozitive de securitate pentru usi si porti actionate mecanic. Cerinte si metode de incercare.

Acest standard se aplica la proiectarea, fabricarea si incercarile echipamentelor de protectie sensibile, atunci cand aceste echipamente se utilizeaza pentru detectarea pietonilor, inclusiv in cazul utilizarilor speciale pentru detectarea persoanelor varstnice cu deplasare lenta, persoanelor cu dizabilitati cu deplasare lenta si copiilor, pentru care exista pericolul de a fi raniti de usile si portile actionate mecanic, alimentate cu energie electrica care provine din surse publice de energie si destinate instalarii in zone accesibile persoanelor si a caror utilizare prevazuta este, in special, de a asigura un acces in siguranta marfurilor si vehiculelor insotite sau conduse de persoane, in spatii industriale, comerciale si publice sau rezidentiale. Acest standard include in textul standardului initial amendamentul A1.

EN 13241-1+A1:2011 - Usi pentru uz industrial, comercial si pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fara caracteristici de rezistenţa la foc sau protecţie la fum.

Acest standard stabileste cerintele de performanta si de securitate referitoare la usi, porti si bariere, destinate instalarii in zone accesibile persoanelor si a caror principala utilizare prevazuta este de a permite accesul marfurilor si al vehiculelor insotite sau conduse de persoane, in deplina securitate, in spatii industriale si comerciale sau garaje din zonele de locuit. Acest standard include in textul standardului initial amendamentul A1.

EN 12635+A1:2009 - Usi si porti pentru spatii industriale, comerciale si pentru garaje. Instalare si utilizare.

Standardul stabileste informatiile care trebuie furnizate de catre producatorul de usi si de catre producatorul de componente, in scopul asigurarii securitatii de instalare, de functionare si de utilizare (inclusiv intretinerea si reparatia) a usilor, portilor si barierelor destinate instalarii in zone accesibile persoanelor si a caror utilizare principala , prevazuta, este de a permite accesul in siguranta pentru marfuri si vehicule, insotite sau conduse de persoane, in spatii industriale, comerciale sau rezidentiale.

EN 12604:2001 - Usi pentru constructii industriale, comerciale si garaje. Aspecte mecanice. Conditii
Standardul stabileste conditiile mecanice pentru usi, porti si bariere.

EN 12453:2001 - Usi pentru constructii industriale, comerciale si garaje. Siguranta in functionare a usilor cu actionare mecanica. Conditii    
Standardul stabileste conditiile de performanta privind securitatea in functionare a usilor, portilor si barierelor cu actionare mecanica